Inspiration

Få krav – men mange muligheder!

I Skrivecup vægter forankringen i en eksisterende tekst samt den kreative skriftlige fremstilling højt. Det giver mulighed for at integrere skrivekonkurrencen i den kernefaglige undervisning. Det kan være i forbindelse med et forløb om skriftlighed i 1g eller et litteraturhistorisk forløb i 2g eller 3g.

SkriveCup er tænkt som en ny elevmotiverende vinkel på den daglige undervisning. Det er op til den enkelte lærer, om man vil afsætte én eller flere lektioner, bruge elevtid eller lave skriveøvelser som en integreret del af undervisningen fx i det moderne gennembrud.

Emnet i SkriveCup er så bredt, at man sagtens kan deltage med klasser fra 1.g 2.g 3.g, 1.hf eller 2.hf