2021 Tempo

Skoleåret 2020-2021 bød på mange virtuelle skoledage, og på grund af de landsdækkende restriktioner for at mindske smitten af Corona-virus besluttede vi i styregruppen bag SkriveCup, at dette års Cup ikke skulle aflyses, men afvikles digitalt. Det i sig selv talte direkte ind i årets tema tempo - hverdagen var, om ikke sat i stå, så i hvert tilfælde kørt voldsomt ned i tempo.

Den digitale udgave af SkriveCup betød også, at produktet måtte ændres til en video. Det kom der mange kreative, kunstneriske og legende videoer ud af - og nerven i SkriveCup blev der ikke gået på kompromis med. Der blev remedieret på en måde, så det skinnede tydeligt igennem, at der var blevet arbejdet analytisk med både de originale og de remedierede tekster.

Kæmpe stor tak til alle de skoler, lærere og ikke mindst elever, der trods nedlukninger og virtuel hverdag kastede sig ud i at lege for alvor med tekster, medier, tema og fagligheden.

Vi har samlet 4 videoer fra SkriveCup 2021 her:

"Aarhundredet" fra ZBC Næstved

"Tempo" fra Marselisborg Gymnasium

"Den uendelige kronologi" fra Fredericia Gymnasium

"Vrangforestillinger" fra Aalborghus Gymnasium

 

 SkriveCup 2021: Tempo

 Årets emne i SkriveCup er dansk, nordisk eller international litteratur fra før år 2000, der på den ene eller anden måde tematiserer emnet tempo.

Litteratur inviterer til læsning. Og læsning leder ofte tankerne hen på ro, stilhed og fordybelse. Men mon ikke læsningen i mange tilfælde har ført det modsatte med sig? Hensat læseren i en tilstand af uro og galopperende hjerte, fordi en konflikt i handlingen hastigt er trappet op, eller fordi læseren igennem teksten er blevet mødt med et virvar af sanseindtryk? Litteratur kan ændre sindstilstande, bl.a. fordi meget litteratur i sin form og i sit indhold selv er fyldt med temposkift. 

Vi skal ikke lede længe i litteraturhistorien for at finde eksempler på litteratur, hvor tempo har en central betydning. Tænk bare på futurismens tekster, der hylder det moderne livs fart og bevægelse, beat-litteraturen, der dyrker spontaniteten og den tempofyldte jazz eller 80’er-lyrikken, hvis genstandsfelt ofte er storbyen, og alt hvad dertil hører af hastighed, foranderlighed og sanseindtryk. Men også i romantikkens naturlyrik og i symbolismens dyrkelse af det indre sjæleliv optræder tempo som et underliggende tema. I mange tilfælde dog som en kredsen om det langsomme, fredfyldte og stilfærdige. Værdier, der i disse litterære strømninger ofte baner vejen for højere indsigter.

Hastighed og højt tempo synes ofte forbundet med byen og vores moderne hverdag. Men at befinde sig i en situation, der kræver, at der handles hurtigt, hører alle steder og tider til. Vi oplever det i den antikke tragedie, når handlingen tager en drejning og konflikten bevæger sig mod sit klimaks, vi ser det i oldtidens sagaer, når helten inden for korte øjeblikke må træffe afgørende beslutninger, og vi oplever det i novellen, når skelsættende begivenheder bryder den rolige tilstand af idyl. Handlingen skrider med ét hurtigere frem, og det kan næsten være som om, læsetempoet følger med.

Eksempler på tekster, hvor tempo udgør et tema findes til mange tider og i mange varianter. Det er således muligt at arbejde med klassiske tekster fra antikken, vikingetiden eller middelalderens litteratur, eller måske tage udgangspunkt i tekster fra oplysningstiden, romantikken, det moderne gennembrud eller modernismen. Kun fantasien sætter grænser. Det er dog vigtigt, at teksterne TEMATISERER EMNET TEMPO OG ER SKREVET FØR ÅR 2000.