2020 Krop

Dette års SkriveCup kom kun lige akkurat igang rundt omkring på og i det rekord høje antal tilmeldte skoler og klasser. Som så meget andet i vores almindelige liv blev vi nødt til at aflyse dette års SkriveCup, da det ikke var muligt at gennemføre hverken regionsfinaler eller landsfinalen pga Corona-karantæne og forsamlingsforbud.

Vi glæder os derfor rigtig meget til at modtage tilmeldinger til skoleåret 2020/21's SkriveCup og få gang i tekstlæsningen,  kreativiteten og remedieringen - samt se frem til at samle de mange litteratur-, skrive- og performance-entusiaster, der finder deres vej til landsfinalen, på Aarhus Teater i foråret 2021.

 

 

SkriveCup 2020: Krop

Årets emne i SkriveCup er dansk, nordisk eller international litteratur fra før år 2000, der på den ene eller anden måde tematiserer emnet krop.

Kroppen spiller en stor rolle i vores kultur i dag - på godt og ondt. Se bare de mange slanke- og madprogrammer, eller reklamerne i bybilledet, hvor den sunde, slanke og smukke krop knyttes til det produkt, der reklameres for. Trænings- og fitness-kulturen vidner om, at kropsdyrkelsen ikke alene er et mediefænomen, men uløseligt forbundet med vores moderne hverdag.

Men dyrkelsen af kroppen hører ikke kun vores tid og kultur til. Det fortæller litteraturens mange fremstillinger af kroppen gennem tiden os. Den gammeltestamentlige fortælling om Adam og Eva, der bliver pinligt bevidste om deres egen nøgenhed og krop, da de har spist af kundskabens træ, er et eksempel på dette. Skyld og skam forbundet med kroppen er efterfølgende blevet tematiseret i meget litteratur, og mon ikke også, vi kan genfinde tematikker som disse i vores egen kropskultur?

I alle litterære genrer og i alle litterære perioder møder vi forskellige fremstillinger af kroppen. Det være sig forestillingen om den dualistiske krop i barokkens og romantikkens tekster, hvor den fysiske krop må overskrides for at nå ind til en sandere virkelighed. Senere i litteraturhistorien præsenteres vi forestillingen om, at krop og identitet er uadskillelige. Det ses bl.a. i Det moderne gennembruds tekster, hvor kroppen afspejler social stand, og hvor kroppens køn og begærsretning dikterer individets udfoldelsesmuligheder. Ideen om krop og identitet som tæt forbundne størrelser ses også i flere symbolistiske og ekspressionistiske tekster, hvori kroppen ofte udgør et spejl for menneskets indre sindstilstande.

Måske kommer jeres bidrag til SkriveCup til at tage udgangspunkt i romantikkens dualistiske livssyn eller i ideen om kroppen, der åbner muligheder eller sætter begrænsninger for individet. I det tyvende århundrede findes der utallige skildringer af kroppen: den sygdomsramte krop, den funktionshæmmede krop eller den vitale og stærke krop, der overskrider fysikkens love og kulturens normer.

Det er således muligt at arbejde med klassiske tekster fra antikken, vikingetiden eller middelalderens litteratur, eller tage udgangspunkt i tekster fra oplysningstiden, romantikken, det moderne gennembrud eller modernismen. Kun fantasien sætter grænser. Det er dog vigtigt, at teksterne TEMATISERER EMNET KROP OG ER SKREVET FØR ÅR 2000.