Regler

Produktkrav

  1. En tekst der gentænker en allerede eksisterende tekst indenfor årets emne, på en innovativ og interessant måde.
    Der er mange muligheder. I kan genskrive den oprindelige teksts form, I kan tage udgangspunkt i titlen eller I kan associere frit i forhold til tematikken. Det er dog vigtigt, at den oprindelige tekst er tydeligt i spil. Genren er valgfri. Teksten kan være et digt, en dialog, et blogindlæg, en novelle etc. Teksten må max fylde 2000 ord.

  2. En performance der ved hjælp af scenografi, billeder, kostumer, rekvisitter, lyd, lys osv. fremhæver det særlige ved teksten.
    Teksten kan iscenesættes på mange forskellige måder: som poetry slam, teaterforestilling, film, rap, performance-lecture etc. Det er et krav at der et "live-element" i landsfinalen - man kan ikke bare sætte en film på! Når man arbejder innovativt indholdsmæssigt, er det naturligt at tænke på, at fremlæggelsen også skal være innovativ, dog uden at det går ud over overskueligheden og klarheden. Som optakt skal tekst + performance præsenteres kort med en forklaring af, hvordan den oprindelige tekst er gentænkt. En performance må max vare 8 min.

Bedømmelseskriterier

Der er tre centrale bedømmelseskriterier

  1. Originalitet. Dette er hovedfokus. Der lægges vægt på den originale, gennemtænkte og meningsfulde gentænkning af den originale tekst. Det er altså ikke nok udelukkende at kopiere en kendt form eller et kendt indhold.
  2. Faglighed. Det faglige indhold skal være i orden. Teksten skal tage udgangspunkt i en faglig viden, f.eks. om en litterær periode, og benytte sig bevidst af stilistiske virkemidler. Desuden vægter sproglig præcision, variation og fantasifuldhed.
  3. Formidling. Det er vigtigt, at teksten formidles med en performance, der på en kreativ måde appellerer til publikum tanker, følelser eller sanser og bevidst fremhæver det særlige ved teksten.