Arkiv 2015-2018

Vinder af SkriveCup 2019

Vinderen af SkriveCup 2019 blev Ellen Prip Canfield fra Odense Katedralskole med sin poetry-slam-performance af teksten Kaffe, der gik i dialog med N.F.S. Grundtvigs Det er så yndigt at følges ad. Ellen vandt 5000,- kr fra Dansklærerforeningens hus.

Emne 2018: Outsidere

Årets emne i SkriveCup var dansk, nordisk eller international litteratur før år 2000, der på den ene eller anden måde tematiserer emnet Outsidere.

Litteratur handler ofte om forholdet mellem mennesker – og det er ikke altid, at alle er inde i varmen. Litteraturhistorien er fyldt med fascinerende skæbner og karakterer, der bryder med normerne og ikke passer ind i gængse kasser. Måske har de selv valgt at stå udenfor eller også er de blevet presset ud af fællesskabet, hvad enten det er af slægten, klassen eller familien. Måske står de blot udenfor handlingens centrum – og betragter udefra slagets gang?

Outsideren kan være en taber, men også en oprører og rebel. Outsideren kan være et geni, men også en klovn. Mange forfattere har gennem tiden oplevet sig selv som den grimme ælling i hønsegården og kunstnerrollen har således ofte været defineret ved netop at være der, hvor der er plads til at føle sig mærkelig, skæv, anderledes eller bare på tværs.

I næsten alle litterære genrer og i alle perioder møder vi outsideren. Men synet på outsideren skifter. I folkeviser og hos Holberg er pointen ofte, at man ikke bør opføre sig som de udstødte, sære og mærkelige, der ikke passer ind. Men i 1800-tallets litteratur bliver outsideren i stigende grad betragtet som en ”seer”, der har et dybere indblik eller kan rykke ved faste forestillinger.

Måske kommer jeres bidrag til at tage udgangspunkt i den fredsløse i folkeviserne, i den ufornuftige komedie-karakter eller i det romantiske geni? Det kan også være I starter med de moderne storbydigteres bohemeliv  eller hos de kvinder og socialt udstødte, der med Det moderne gennembrud får stemme i litteraturen. I det tyvende århundrede vrimler litteraturen også med outsidere, hvad enten der er tale om modernistiske digtere, mellemkrigstidsunge, modstandsfolk, fremmedgjorte velfærdsborgere eller punk-digtere.

 

Vinder af SkriveCup 2018 

Vinderne i 2018 blev Sebastian og Mathias fra Farvskov Gymnasium med deres rap En-Som, der bygger på Franz Kafkas Forvandlingen. Her et stemningsbillede fra finalen i Koncertkirken på Blågårdsplads. Sebastian og Mathias vandt 5000,- kr fra Dansklærerforeningens hus og et højskoleophold på Krabbesholm Højskole, hvor deres projekt blev til denne video

Emne 2017: Hjemmefra

Årets emne i SkriveCup var dansk, nordisk eller international litteratur før år 2000, der på den ene eller anden måde tematiserer emnet hjemmefra. Opgave-oplægget lød således:

Litteraturen har til alle tider handlet om forholdet mellem individ og omverden. I mange klassiske tekster møder vi spændende karakterer, der bevæger sig hjemmefra og kommer til at afprøve sig selv i nye udfordrende omgivelser. Måske drager de på rejse, skal i fejde med andre slægter eller finde sig selv i mødet med naturen eller moderniteten. Hjemmefra møder man den anden, sig selv, livets store farer og andre kulturer.

I sagaer, folkeviser, eventyr, noveller, digte, sange og romanuddrag tematiseres ofte hovedkarakterer, der bevæger sig gennem fysiske og mentale rum. Hjemmefra er vi udsatte, opmærksomme på fremmede indtryk og i en voldsom udvikling. Vi sanser og reflekterer på livet løs – og samtidig sker der nogen gange noget med vores selvopfattelse.

Måske kommer jeres bidrag til at tage udgangspunkt i sagaens fejder, i folkevisernes overgangsrum, i eventyrets ude-rum, i romantikkens dannelsesrejser, i modernitetens storby , i moderne migrant-litteratur eller blot i følelsen af fremmedgjorthed.

Det er således muligt at arbejde med arbejde med klassiske tekster fra antikken, vikingetiden eller middelalderens litteratur, eller måske tage udgangspunkt i tekster fra oplysningstiden, romantikken, det moderne gennembrud eller modernismen. Kun fantasien sætter grænser. Det er dog vigtigt, at teksterne TEMATISERER EMNET HJEMMEFRA OG ER SKREVET FØR ÅR 2000

Vinder af SkriveCup 2017

Vinderen af SkriveCup 2017 er Eline Plougmann, Sønderborg Statsskole med en poetryslam over Kingos "Ked af verden, kære ad himmelen"

Vindervideo 2017 

Eline Plougmann, Sønderborg Statsskole: Ked af verden, kær ad himmelen

Andre videoer fra 2017

VUC Aarhus :
“På dybt vand” af Lukas Stender Juel + Adam Sønderby
(originaltekst: Morgan Robertson: “Titan forlis”

Favrskov Gymnasium:
”Præludium” af Esben, Cecilie, Karla
(originaltekst: Blicher: ”Trækfuglene, Præludium”)

Gl. Hellerup:
“Sønnetabet” af Fridtjof Cramer-Petersen, Tobias Kure Juul Rourgaard og Victor Hald.
(originaltekst: Sønnetabet)

Langkær:
”Interferens” af Josefine Ingerslev 2.c
(originaltekst: Johannes V. Jensen: ”Interferens”)

Emne 2016: Helte og antihelte

Årets emne var dansk, nordisk eller international litteratur før år 2000, der på den ene eller anden måde tematiserer helte eller antihelte. Opgaveoplægget lød således:

Litteraturen har til alle tider været et rum, hvor samtidens eller eftertidens læsere kunne spejle sig i interessante karakterer. I sagaer, folkeviser, eventyr, noveller, digte, sange og romanuddrag tematiseres ofte hovedkarakterer, vi kan beundre eller grine af. En helt kan være stor og stærk eller skøn, snedig og klog. En helt kan være et politisk eller menneskeligt forbillede.

Det er altså muligt at arbejde med klassiske tekster fra antikken, vikingetiden eller middelalderens litteratur, eller måske tage udgangspunkt i tekster fra oplysningstiden, romantikken, det moderne gennembrud eller modernismen.

Måske kommer teksterne til at tage udgangspunkt i Ravnkel, Jeppe på Bjerget, Klods Hans, Lykke-Per, Nora, Sisyfos eller Supermule?

Vinder af SkriveCup 2016

Vinderne af SkriveCup 2016 er Christine Fast Lisby 3i Egaa Gymnasium med teksten Et dukkehjem

Vindervideo fra 2016

Andre videoer fra 2016

2015: Dansk litteratur fra 1870 til 1989 

Årets emne var dansk litteratur fra 1870 til 1989 der på en eller anden måde indeholder en modernitetserfaring.

Opgaveoplægget lød således:

Det kan være tekster fra det moderne gennembrud i dansk litteratur i 1870´erne: tekster skrevet i en realistisk, naturalistisk, socialistisk eller impressionistisk retning. Det kan være ekspressionistiske tekster fra starten af 1900-tallet, fx tekster der behandler storbyproblematikker. Det kan også være tekster, der definerer modernitetserfaringer efter 2. verdenskrig eller 1980´er-lyrik evt. indeholdende storbyerfaringer og postmodernisme.

Vinder af SkriveCup 2015

Vinderne af SkriveCup 2015 er: Aden Ahmed, Hans Fabricius Rahbek og Theodor PS Knudsen fra Stenhus Gymnasium med poetry-slam-tekst VELKOMMEN TIL DET 21. ÅRHUNDREDE inspireret af Johannes V. Jensens Maskinerne