2019 Kærlighed

Vinder af SkriveCup 2019

Vinderen af SkriveCup 2019 blev Ellen Prip Canfield fra Odense Katedralskole med sin poetry-slam-performance af teksten Kaffe, der gik i dialog med N.F.S. Grundtvigs Det er så yndigt at følges ad. Ellen vandt 5000,- kr fra Dansklærerforeningens hus.

 

Videoer fra finalen 2019

Magda, Marie, Thomas og Zakarias fra Rysensteen Gymnasium (Kærlighed til en del af dig selv / Enquist: Den forstødte engel)

Christian, Ann, Claudia, Sofie og Caroline fra Sønderborg Statsgymnasium (Fjerner min angst / Aarestrup: Angst)

Jacob fraRoskilde Gymnasium (Helt fra Snøvsen / Schade: Gådefuld distraktion)

SkriveCup 2019: Kærlighed

Årets emne var dansk, nordisk eller international litteratur før år 2000, der på den ene eller anden måde tematiserer emnet kærlighed.

Kærlighed har ofte været omdrejningspunktet i litteraturen - måske fordi kærligheden er universel og noget de fleste stræber efter. Kærligheden tager sig i Hollywood gerne ud som en lykkelig idealtilstand. Men i litteraturen er den sjældent uden konflikter. Kærligheden kan forene mennesker og sikre fællesskabet, men den kan også trodse og skabe splid. Kærligheden kan være lidenskabelig, og dermed også en kilde til afsavn og frustration.

I Romeo og Julie møder vi kærligheden i form af den stormende forelskelse mellem to mennesker, men vi konfronteres også med slægtens tvang og umuligheden i at realisere kærligheden inden for samfundets normer. Shakespeares tragedie er gammel, men hverken konflikten eller de følelser, som tragediens karakterer gennemlever, virker fremmede for de fleste i dag. De normer, som kærligheden står over for, ændrer sig, men de glæder og sorger, som kærligheden medfører, synes almengyldige.

I næsten alle litterære genrer og i alle perioder møder vi kærligheden. Men opfattelsen af kærligheden er foranderlig. I folkeviser tager den individuelle kærlighed ofte form af et møde med en dæmonisk anden, der leder individet på afveje og væk fra slægtens beskyttelse. I 1800-tallet møder vi derimod den forestilling, at kærligheden og mødet med den anden forener individet med en højere og sandere virkelighed.

Måske kommer jeres bidrag til SkriveCup til at tage udgangspunkt i folkevisens tragiske skildring af kærligheden, eller i den romantiske ophøjelse af kærligheden som en tilstand af harmoni og samhørighed. Det kan også være, at I tager fat i den umulige kærlighed, der ude af trit med realiteterne kun lader sig virkeliggøre i længselsfulde drømme. I det tyvende århundrede findes der utallige eksempler på skildringer af kærligheden. Kærligheden som frigørelse fra sociale normer, kærligheden som homoseksualitet, den første forelskelse eller kærligheden som svig, utroskab eller tab.  

Det er således muligt at arbejde med klassiske tekster fra antikken, vikingetiden eller middelalderens litteratur, eller måske tage udgangspunkt i tekster fra oplysningstiden, romantikken, det moderne gennembrud eller modernismen. Kun fantasien sætter grænser. Det er dog vigtigt, at teksterne TEMATISERER EMNET KÆRLIGHED OG ER SKREVET FØR ÅR 2000.