Årets dommerpanel

Årets dommerpanel består i år af en litterat, en dansklærer og en udøvende kunstner.

Anne Myrup Munk
Phd, Litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Birgitte Darger
Dansklærer, Christianshavns Gymnasium -  Formand for Dansklærerforeningens bestyrelse - sektion G

Noa Kjærsgaard Hansen
Digter