Årets dommerpanel

Årets dommerpanel består i år af:

Mads Mygind, Digter

Anne Green Munk, Underviser i kreativ skrivning AU

Claus Petersen, Medlem af bestyrelsen for Dansklærerforeningen STX/HF